Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript.

Pravidla soutěže v Dotazníku

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Pořadatel soutěže a účastník soutěže

Pořadatelem Soutěže je Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372 dále jen „Pořadatel".

Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník". Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s platformou Google a platforma Google za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Pořadateli, nikoliv společnosti Google.

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá do 25. 11. 2021 v dotazníku Pořadatele na adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4h0VK-Npsf-CbPkib4Jt3izr1b4VCCLDjMW2i5elqJJGojg/viewform?usp=sf_link , tedy výhradně prostřednictvím platformy Google.


Soutěžící se do Soutěže zapojí hlasováním v anketě obsahujícím odpověď na otázku a e-mail.
Hlasováním v anketě přijímá Účastník veškeré podmínky soutěže.


Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.
Výhry

Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit. Pokud Pořadatel soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze soutěže.

Výhry

Po skončení soutěže Pořadatel ze všech vyplněných formulářů obsahujících odpověď vybere 1 výherce, který získá výhru:

  • Obraz z e-shopu Zuty.cz o rozměrech 40 x 50 cm s rámováním.

Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 14 dnů od skončení soutěže pomocí e-mailu.

Jednotliví Účastníci mohou během soutěže získat maximálně jednu výhru.

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) a to prostřednictvím e-mailu. Výhra bude doručena na adresu získanou od výherce.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.

Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR") a platnou legislativou České republiky. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 GDPR.

Pořadatel má oprávněný zájem získat zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 3 měsíců od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku zasláním e-mailu na e-mailovou adresu: info@zuty.cz.
Závěrečná ujednání

Závěrečná ujednání

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Pořadatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.